سپاهان باتری 88 آمپر

باتری اوربیتال EFB
باتری اوربیتال EFB

باتری اوربیتال 88آمپر EFB

باتری 88 آمپر اوربیتال EFB مجتمع صنعتی سپاهان باتری در سال ۱۳۷۸ و در شهر اصفهان، پایتخت فرهنگی ایران پایه‌گذاری و تاسیس گردید. این مجتمع