سپاهان باتری 80 آمپر

باتری اوربیتال EFB
باتری اوربیتال EFB

باتری اوربیتال 80 آمپر EFB

باتری 80 آمپر اوربیتال EFB مجتمع صنعتی سپاهان باتری در سال ۱۳۷۸ و در شهر اصفهان، پایتخت فرهنگی ایران پایه‌گذاری و تاسیس گردید. این مجتمع