باتری هایتک
صبا باتری برند

باتری هایتک 100 آمپر

باتری هایتک 100 آمپر مجتمع صنعتی سپاهان باتری در سال ۱۳۷۸ و در شهر اصفهان، پایتخت فرهنگی ایران پایه‌گذاری و تاسیس گردید. این مجتمع با

باتری هایتک
90 آمپر

باتری هایتک 90 آمپر

باتری هایتک 90 آمپر شرکت توسعه منابع انرژی توان همان شرکت باتریسازی نیرو است که ده‌ها سال در ایران و جهان آن را با نام

باتری هایتک
74 آمپر

باتری هایتک 74 آمپر

باتری هایتک 74 آمپر شرکت توسعه منابع انرژی توان همان شرکت باتریسازی نیرو است که ده‌ها سال در ایران و جهان آن را با نام

باتری هایتک
70 آمپر

باتری هایتک 70 آمپر

باتری هایتک 70 آمپر شرکت توسعه منابع انرژی توان همان شرکت باتریسازی نیرو است که ده‌ها سال در ایران و جهان آن را با نام

باتری هایتک
66 آمپر

باتری هایتک 66 آمپر

باتری هایتک 66 آمپر شرکت توسعه منابع انرژی توان همان شرکت باتریسازی نیرو است که ده‌ها سال در ایران و جهان آن را با نام

باتری هایتک
60 آمپر

باتری هایتک 60 آمپر

باتری هایتک 60 آمپر شرکت توسعه منابع انرژی توان همان شرکت باتریسازی نیرو است که ده‌ها سال در ایران و جهان آن را با نام

باتری هایتک
55 آمپر

باتری هایتک 55 آمپر

باتری هایتک 55 آمپر شرکت توسعه منابع انرژی توان همان شرکت باتریسازی نیرو است که ده‌ها سال در ایران و جهان آن را با نام

باتری هایتک
50 آمپر

باتری هایتک 50 آمپر

باتری هایتک 50 آمپر شرکت توسعه منابع انرژی توان همان شرکت باتریسازی نیرو است که ده‌ها سال در ایران و جهان آن را با نام

مشاوره و ثبت سفارش