تویوتا

تویوتا یاریس
تویوتا

باتری تویوتا یاریس قدیمی

باتری تویوتا یاریس کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه سدان .هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 35آمپر درخواست باتری

تویوتا یاریس
تویوتا

باتری تویوتا یاریس جدید

باتری تویوتا یاریس کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه  سدان .هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 45آمپر درخواست باتری

تویوتا هایلوکس
تویوتا

باتری تویوتا هایلوکس

باتری تویوتا هایلوکس کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه  وانت ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

تویوتا هایس
تویوتا

باتری تویوتا هایس

باتری تویوتا هایس کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه ون ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

تویوتا لندکروز
تویوتا

باتری تویوتا لندکروز

باتری تویوتا لندکروز کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه  شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

تویوتا کمری هیبرید
تویوتا

باتری تویوتا کمری هیبرید

باتری تویوتا کمری هیبرید کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه  سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

تویوتا کمری
تویوتا

باتری تویوتا کمری

باتری تویوتا کمری کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه  سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

تویوتا کرولا Toyota Corolla
تویوتا

باتری تویوتا کرولا قدیم

باتری تویوتا کرولا کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 35آمپر درخواست باتری

تویوتا کرولا
تویوتا

باتری تویوتا کرولا جدید

باتری تویوتا کرولا کشور ژاپن کمپانی تویوتا کلاس بدنه  سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 45آمپر درخواست باتری