رنو

رنو مگان
رنو

باتری رنو مگان

باتری رنو مگان کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 74آمپر درخواست باتری

رنو لاگونا
رنو

باتری رنو لتیتود

باتری رنو لاگونا کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 74آمپر درخواست باتری

رنو لاگونا
رنو

باتری رنو لاگونا

باتری رنو لاگونا کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 100آمپر درخواست باتری

رنو کولئوس قدیمی
رنو

باتری رنو کولئوس قدیمی

باتری رنو کولئوس قدیمی کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

رنو کولئوس جدید
رنو

باتری رنو کولئوس جدید

باتری رنو کولئوس جدید کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

رنو کپچر
رنو

باتری رنو کپچر

باتری رنو کپچر کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 74آمپر درخواست باتری

رنو فلوئنس
رنو

باتری رنو فلوئنس

باتری رنو فلوئنس کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 74آمپر درخواست باتری

رنو سیمبل
رنو

باتری رنو سیمبل

باتری رنو سیمبل کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 74آمپر درخواست باتری

رنو سفران 6 سیلندر
رنو

باتری رنو سفران 6 سیلندر

باتری رنو سفران 6 سیلندر کشور فرانسه کمپانی رنو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 100آمپر درخواست باتری