ام وی ام

تیگو 7
ام وی ام

باتری چری تیگو 7

باتری چری تیگو 7 کشور چین کمپانی چری کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

چری تیگو 5
ام وی ام

باتری چری تیگو 5

باتری چری تیگو 5 کشور چین کمپانی چری کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 74آمپر درخواست باتری

اریزو 6
ام وی ام

باتری چری آریزو 6

باتری چری اریزو 6 کشور چین کمپانی چری کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

chery arizo5
ام وی ام

باتری چری آریزو 5

باتری چری اریزو 5 کشور چین کمپانی چری کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

x33
ام وی ام

باتری چری X33

باتری چری X33 کشور چین کمپانی چری کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

mvm x22
ام وی ام

باتری ام وی ام ایکس 22

باتری ام وی ام ایکس 22 کشور چین کمپانی ام وی ام کلاس بدنه شاسی ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

mvm550
ام وی ام

باتری ام وی ام 550

باتری ام وی ام 550 کشور چین کمپانی ام وی ام کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

mvm530
ام وی ام

باتری ام وی ام 530

باتری ام وی ام 530 کشور چین کمپانی ام وی ام کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

mvm315
ام وی ام

باتری ام وی ام 315

باتری ام وی ام 315 کشور چین کمپانی ام وی ام کلاس بدنه هاچ بک , سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست