لیفان

لیفان x70
لیفان

باتری لیفان X70

باتری لیفان x70 کشور چین کمپانی لیفان کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لیفان X60
لیفان

باتری لیفان X60

باتری لیفان X60 کشور چین کمپانی لیفان کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لیفان x50
لیفان

باتری لیفان X50

باتری لیفان x50 کشور چین کمپانی لیفان کلاس بدنه هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لیفان 820
لیفان

باتری لیفان 820

باتری لیفان 820 کشور چین کمپانی لیفان کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لیفان 620
لیفان

باتری لیفان 620

باتری لیفان 620 کشور چین کمپانی لیفان کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لیفان 520
لیفان

باتری لیفان 520

باتری لیفان 520 کشور چین کمپانی لیفان کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری