لکسوس

لکسوس سی تی 200 هیبرید
لکسوس

باتری لکسوس سی تی 200 هیبرید

باتری لکسوس سی تی 200 هیبرید کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لکسوس جی اس 250
لکسوس

باتری لکسوس جی اس 250

باتری لکسوس جی اس 250 کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لکسوس ای اس 350
لکسوس

باتری لکسوس ای اس 350

باتری لکسوس ای اس 350 کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لکسوس IS 250
لکسوس

باتری لکسوس ای اس 250

باتری لکسوس ای اس 250 کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لکسوس ان ایکس 300 هیبرید
لکسوس

باتری لکسوس ان ایکس 300 توربو

باتری لکسوس ان ایکس 300 هیبرید کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

لکسوس ان ایکس 200 توربو
لکسوس

باتری لکسوس ان ایکس 200 توربو

باتری لکسوس ان ایکس 200 توربو کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لکسوس ال ایکس 570
لکسوس

باتری لکسوس ال ایکس 570

باتری لکسوس LX570 کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لکسوس سی تی 200 هیبرید
لکسوس

باتری لکسوس ال اس 460

باتری لکسوس LS 460 کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

لکسوس ان ایکس 300 هیبرید
لکسوس

باتری لکسوس ار ایکس 200 توربو

باتری لکسوسRX 200 توربو کشور ژاپن کمپانی لکسوس کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری