جک

جک جی 3 توجوی
جک

باتری جک J3 توجوی

باتری جک جی 3 توجوی کشور چین کمپانی  جک کلاس بدنه هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

جک S5
جک

باتری جک S5

باتری جک S5 کشور چین کمپانی جک کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

جک S3
جک

باتری جک S3

باتری جک S3 کشور چین کمپانی جک کلاس بدنه کراس اور ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 55آمپر درخواست باتری

جک J5
جک

باتری جک J5

باتری جک J5 کشور چین کمپانی جک کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

جک j3
جک

باتری جک J3

باتری جک j3 کشور چین کمپانی جک کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری