هیوندای

هیوندا ولاستر
هیوندای

باتری هیوندا ولستر

باتری هیوندا ولاستر کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 50آمپر درخواست باتری

هیوندا ورنا
هیوندای

باتری هیوندا ورنا

باتری هیوندا ورنا کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 55آمپر درخواست باتری

هیوندا سوناتا هیبرید
هیوندای

باتری سوناتا هیبرید

باتری هیوندا سوناتا هیبرید کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

هیوندا سوناتا
هیوندای

باتری هیوندا سوناتا

باتری هیوندا سوناتا کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

هیوندا جنسیس کوپه
هیوندای

باتری هیوندا جنسیس کوپه

باتری هیوندا جنسیس کوپه کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه کوپه ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

هیوندا توسان جدید
هیوندای

باتری هیوندا توسان جدید

باتری هیوندا توسان جدید کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

هیوندا اکسنت
هیوندای

باتری هیوندا اکسنت

باتری هیوندا اکسنت کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 55آمپر درخواست باتری

هیوندا آوانته
هیوندای

باتری هیوندا اوانته

باتری هیوندا آوانته کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

هیوندا آزرا
هیوندای

باتری هیوندا ازرا

باتری هیوندا آزرا کشور کره جنوبی کمپانی هیوندا کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری