هاوال

هاوال H9
هاوال

باتری هاوال H9

باتری هاوال H9 کشور چین کمپانی هاوال کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

هاوال H8
هاوال

باتری هاوال H8

باتری هاوال H8 کشور چین کمپانی هاوال کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

هاوال H2
هاوال

باتری هاوال H2

باتری هاوال H2 کشور چین کمپانی هاوال کلاس بدنه کراس اور ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری