فاو

بسترن B50
فاو

باتری بسترن B50

باتری بسترن B50 کشور چین کمپانی فاو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 70آمپر درخواست باتری

بسترن B30
فاو

باتری بسترن B30

باتری بسترن B30 کشور چین کمپانی فاو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 50آمپر درخواست باتری