دوو

دوو ماتیز
دوو

باتری دوو ماتیز

باتری دوو ماتیز کشور کره جنوبی کمپانی دوو کلاس بدنه هاچ بک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 35آمپر درخواست باتری

دوو سیلو
دوو

باتری دوو سیلو

باتری دوو سیلو کشور کره جنوبی کمپانی دوو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 55آمپر درخواست باتری

دوو ریسر
دوو

باتری دوو ریسر

باتری دوو ریسر کشور کره ی جنوبی کمپانی  دوو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری

دوو اسپرو
دوو

باتری دوو اسپرو

باتری دوو اسپرو کشور کره جنوبی کمپانی دوو کلاس بدنه سدان ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60آمپر درخواست باتری