آئودی

آئودی

باتری آئودی TT

باتری آئودیTT کشور آلمان کمپانی آئودی کلاس بدنه کروک ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 60 آمپر درخواست باتری

آئودی Q7
آئودی

باتری آئودی Q7

باتری آئودی Q5 کشور آلمان کمپانی آئودی کلاس بدنه شاسی بلند ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 80 آمپر درخواست باتری

آئودی

باتری آئودی Q5

باتری آئودی Q5 کشور آلمان کمپانی آئودی کلاس بدنه کراس اور ولتاژ باتری 12 ولت آمپر باتری 80 آمپر درخواست باتری